۱۳۸۶ اسفند ۱۰, جمعه

آخرین اعلان

یاد آوری: برای پادکست 42 شفا بیایید دوباره دور ِ هم جمع شیم. خواننده ها (هر کسی) و نویسنده ها (هر کدام) را دعوت می کنم به مهمانی ِ پادکست ِ 42 شفا. مهمانی ای پر از موسیقی و لطیفه و خاطره و ... . برنامه ای که با شما ساحته می شود.

لطفا لطیفه ها یا حاطرات سازنده ی خود را در قالب فایل صوتی به مدت 2 دقیقه (بدون موزیک) برای ما بفرستید.
تا کی: 29 فوریه 2008 ساعت 11:59 شب به وقت تهران
به کجا: جیکنامه ی شفا dydarteam@gmail.com

منتظریم
شفاExcerpt: Last call for podcating.