۱۳۸۷ فروردین ۲۹, پنجشنبه

انار

این عکس رو که دیدم یاد این شعر کتابهای دبستانی افتادم :ه

صد دانه یاقوت، دسته به دسته
با نظم و ترتیب، یک جا نشسته
.....
و البته این شعر زیبای سهراب، که ای کاش...
" من اناری می کنم دانه به دل می گویم: کاش این مردم، دانه های دلشان پیدا بود..."