۱۳۸۷ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

والعصر

و از تو می پرسند که با زمانِ خود چه کردی؟
Excerpt: And they will ask you how did you spend the God's gift...the time.