۱۳۸۷ شهریور ۳۱, یکشنبه


این اداها چیه من نمی فهمم . هی میگه میام نمیام میام نمیام . مسلما برای بر سر کار اومدن اون شخص یا افرادی که به نام و حمایت او میخوان بیان دوباره پاسخگویی های خیلی زیادی لازمه گرچه به قول هم قومهای من خَل دمینه کورا باقلا چشه! (تقریبا معناش میشه لوچ میونه کورها پادشاهه) ولی آدمی که همین الان پاسخی برای اشتباهات قبلی نداره آیا میتونه همون اعتماد قبلی رو دوباره ایجاد کنه ؟ فکر میکنم اگه آدم بیاد صادقانه برای لحظه های خاکستری کاراش توضیح بده و اگر هم توضیحی نداره صادقانه مسئولیت اون اشتباهات رو بپذیره خیلی بیشتر مورد استقبال و اعتماد قرار خواهد گرفت . الان خیلیها سعی در خراب کردن چهره خاتمی دارن ولی چیزی که بیشتر این چهره رو داره معمولی و غیر قابل اعتماد میکنه همین سکوت و بی جواب گذاشتن هاست .

جالبه این انتخابات ما هم همزمان شده تقریبا با انتخابات آمریکا ، من طرفدار اوبامام اما هنوز نمیدونم باید طرفدار کدوم کاندید کشور خودم باشم !؟