۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه

به جايي ميروند

دوست علمي من
شريفترين زني كه با من دوستي داشته است
زني كه اكنون در خاك انگليس خفته است
و اين شعر يادبود خاطره يگرامي اوست
گفتگويي را كه روزي با هم درباره ي آفرينش داشتيم چنين به پايان برد :
چكيده ي تمامي دانسته هاي كهن و نوين ما
از مكاشفات و بينشهاي ژرف
تا تاريخ و ستاره شناسي و تكامل و حكمت و فلسفه
همه اين است كه :
ما به پيش ميرويم
آهسته و آرام ميشتابيم
و بي گمان روي در بهتري داريم
و زندگي ، اين راه بي پايان
اين سپاه بي انتها
بي هيچ درنگ ، پيش ميروز و به هنگام پايان ميابد
و جهان ما و نژاد آدميان و روح
و كيهانهاي بي شمار ، گسترده در زمان و مكان
هر يك به فراخور شان خويش در بند مقصودي هستند
و همه بي شبهه به جايي ميروند
والت ويتمن
Walt Whithman

والت ويتمن شاعر آمريكايي بوده كه تو قرن 18 زندگي ميكرده. آزادي فكرش رو دوست دارم ،اينكه از پيروان هر طرز فكري يه نكته اي ياد ميگيره بدون اينكه ردشون كنه ، گاه پدر شعر آزاد تو آمريكا لقب گرفته.
آدم مذهبي نبوده در حقيقت هم به نوعي تمام مذاهب رو قبول داشته و هم هيچكدوم رو . صرفنظر از دين و مذهبش برام جالب ِكه اين آدم يقيني اينقدر محكم داره كه اين جهان و ما انسانهايي كه توش هستيم داريم به يه سمتي حركت ميكنيم و حتي كيهانهاي بي شماردر پي ِ مقصودي هستند ،
تو يه شعر ِ ديگه ميگه :
عجب دارم از مردمي كه معجزه رو انكار ميكنند
در حالي كه من تو جهان جز معجزه نميبينم ،
خواه در خيابانهاي منهتن راه بروم
يا با پاي برهنه در كنار ساحل بر لب آب گام بردارم
يا در بيشه اي زير درختي بنشينم
يا هنگام روز با كسي كه دوستش دارم گفتگو كنم و ....اينها همه برايم معجزه است
باز هم تاكييد ميكنم اين آدم عقايد مذهبي ِ مسيحيان رو نداشته و حتي اتهامهاي دروغيني ازطرف ِ بعضي از آنها به والت ويتمن زده ميشده ولي با تمام اين احوال او معجزه بودن اين جهان رو باور داشته .
به نظرم اين آدم هر جا زندگي ميكرد بلد بود چطور از زندگي لذت ببره ،‌وقتي با لذت از تماشاي زنبوري حرف ميزنه كه اطرافش بال ميزنه يا پرواز پرنده ها به حيرتش ميارن ، هميشه تازگي حيات رو حس ميكنه ، هميشه مدهوش و حيران اين همه جنب و جوش و عظمتي ست كه در اين عالم وجود داره.
اين به نظرم محصول نبوغ اين آدمه ، نبوغي كه به او ميگه اين عظمتها و شگفتيها بي مقصود نيست ، به او راز پرواز يه زنبور ،‌يا چهره ي مسافري كه رو به روش نشسته ، شگفتي غروب و ستاره هاي خاموش، معجزه ي هر متر مربع سطح زمين و هر متر مربع از فضا ، معجزه ي دريا و ماهي هايش و جنبش ِ امواج و راز اين جهان رو براش آشكار ميكنه .اين نبوغ اين آدم ِ .

1 نظر:

مهزاد گفت...

این آدم خودش هم یه معجزه اس. دوستش دارم (: مرسی پرنیان