۱۳۸۷ اسفند ۲۶, دوشنبه

فراخوان پادکست نوروزی

دوستان عزیز نویسنده و خواننده، برای نوروز 88 عزم ساخت پادکستی بهاری نموده ایم. یاری همهِ شما عزیزان در ارسال فایلهای صوتی با صحبتهای دلنشینتان هستیم. تا تاریخ 30 اسفند، به یمن کبیسه بودن امسال، فرصت دارید.

بشتابید! تنبلی و "ولش کن" را کنار گذاشته و هر چه سریعتر فایلهای خود را به آدرس dydarteam@gmail.com بفرستید.

(;
Excerpt: A podcast for Nourooz!