۱۳۸۸ تیر ۱۳, شنبه

گیلاس

روز ، شب نیست.

گیلاس را باید خورد اما باید حواست به کرم دار بودنش باشد.

فیل بالای درخت هرچقدر هم داد بزند بگوید من گیلاسم ،گیلاس نیست. حالا برو خودتو بکش!

شعور چیز خوبیست.

شرف هم صد البته

.

2 نظر:

شتر گفت...

گاهی اوقات روزو برات شب می کنند...
گاهی اوقات هم حواست نیست و یک گیلاس کرمدار رو می خوری ، خوب اگه رد شد و نفهمیدی خوش به حالت که زندگیتو ادامه میدی..... ولی اگه بر حسب یک اتفاق نه چندان دور از ذهن متوجه شدی گیلاس کرمی خوردی ، اون وقته که چندشت میشه و بیشتر عصبی میشی از رودستی که خوردی..... و اینجاست شعوری که گفتی به کمک میاد تا بار دیگه گیلاس رو خوب نگاه کنی، چون اگه از یه سوراخ دوبار گزیده بشی عمرتو هدر دادی!
من جملتو اینجوری ریفریس میکنم:
شرف چیز خوبیه ولی شعور خیلی خوبه !
(چون به نظر من شعور شرف هم میاره)

شتر گفت...

گاهی اوقات روزو برات شب می کنند...
گاهی اوقات هم حواست نیست و یک گیلاس کرمدار رو می خوری ، خوب اگه رد شد و نفهمیدی خوش به حالت که زندگیتو ادامه میدی..... ولی اگه بر حسب یک اتفاق نه چندان دور از ذهن متوجه شدی گیلاس کرمی خوردی ، اون وقته که چندشت میشه و بیشتر عصبی میشی از رودستی که خوردی..... و اینجاست شعوری که گفتی به کمک میاد تا بار دیگه گیلاس رو خوب نگاه کنی، چون اگه از یه سوراخ دوبار گزیده بشی عمرتو هدر دادی!
من جملتو اینجوری ریفریس میکنم:
شرف چیز خوبیه ولی شعور خیلی خوبه !
(چون به نظر من شعور شرف هم میاره)