۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

جای شکستن در کلمه هاست


حق در تک تک ِ کلمه های دروغ نشسته، آرام و با متانت.

در کلمه ها، فعل ها، قیدها و ضمیرهایی که دروغ را تشکیل می دهند هست. و چه زیباست که در کلمه ای دروغ، آنچنان صداقتی هست که با کل ِ آن کلمه رو در رو ایستاده و آن کلمه را انکار می کند.

جالب این است که این دروغ است که خود را از حق پنهان می کند.

گاهی، جمله ای دروغ است. در تک تک ِ کلمه های دروغش صداقتی مهمان است که با آن جمله رو در روست. صداقتی که پای دروغ بودن ِ یک جمله را به میان ِ تک تک ِ کلمه های آن جمله می کشاند.

کلمه ها ضعیف تر هستند. همیشه کلمه ای هست که کمتر از بقیه ی کلمه ها به این بی صداقتی ِ جمله اش معترض است. سرانجام، این کلمه ی مشکوک بین ِ دروغ و راست، همانند ِ حر بن یزید ِ ریاحی صداقت را تشخیص داده، رویارویی با صداقت را بر نمی تابد و می شکند. آن جمله ی دروغ از همانجا شکسته می شود و برملا می شود، دود می شود و از بین می رود.

صداقت نیازی نمی بیند که مثل ِ دروغ مدام حرف بزند. هر کس را دیدید مدام در تلویزیون و رادیو مدام حرف زد، و به کسی که مدام بدش را می گوید اجازه ی حرف زدن نداد، شک بر انگیز عمل می کند.

"من گالی لئو گالیله ، فرزند مرحوم وین چنزو گالیله، ساکن ِ فلورانس ، هفتاد ساله ، که خود را به محضر ِ دادگاه آورده ام تا مقابل ِ شما کشیش ِ مقدس ِ مسیحی و ... (*) و در حالی که چشمهایم برانجیل ِ مقدس است و من با دستان خودم لمسش کرده ام،

قسم می خورم که من همیشه به هر مقاله ای که در کلیسای کاتولیک ِ مقدس و کلیسای وابسته به پاپ در رم می آموزند، اعتقاد داشته ام و با عنایت به خدا نیز در آینده باور خواهم داشت.

اما به این خاطر که من در این دفتر ِ مقدس توبه کرده ام، بدین وسیله عقیده ی نادرستم را که مدعی بودم خورشید در مرکز است و جرکتی ندارد را یکسره باطل می دانم و هر نوع دفاع یا تدریس ِ مقاله های مجعول را به هر شکلی و به هر دلیلی ممنوع اعلام می کنم.

من مایلم اینجا اعلام کنم که با تمام ِ وجودم حاضرم این سوء ظن شدیدی را که حضرات و همچنین هر مسیحی ِ کاتولیکی به حق نسبت به من داشته اند، را از خویش مبرا کنم؛ و با یک قلب ِ پاک و ایمان ِ واقعی از گفته های اشتباهم و دکترین ها و مقالاتی که بر خلاف ِ آموزه های کلیسای مقدس است، برای همیشه، بیزاری و برائت می جویم.

و قسم می خورم که در آینده هم چیزی چه به صورت ِ شفاهی یا کتبی نخواهم گفت که با آموزه های کلیسای مقدس متضاد باشد و یا از چنین چیزی دفاع نخواهم کرد.همچنین اگر من کسی را بشناسم که به بدعت گذاری هایم قانع باشد یا اینکه ظن پیدا کنم به الحادش، خود را موظف می دانم که خودم او را به این دفتر ِ مقدس ، و یا به نهادهای تفتیش عقاید ِ محل گزارش کنم.

همچنین، من قسم می خورم به رعایت ِ کامل ِ تمام ِ جریمه ها یی که باید در این دفتر ِ مقدس به من داده شود.

اما اگر (خدای نکرده) پیش آمد که من تمام ی قول هایی که اکنون داده ام و سوگندهایی که خورده ام را شکستم، خودم را همینک مستحق اعلام می کنم به همه ی درد و مجازاتی که توسط کانون ِ مقدس و دیگر دادسراهای عمومی و خاص ِ قانون اساسی برایم در نظر بگیرند.

بنابراین ، امیدوارم که خدا به من در این مهم یاری رساند. به همین انجیل ِ مقدس، که من همینک با دست های خود لمسش می کنم، قسم می خورم که من، صاحب ِ اسم ذکر شده در بالای این متن، گالیلئو گالیله، به شهادت ِ حضرت باریتعالی خودم را موظف می دانم که اعلام کنم که این توبه نامه را با دست ِ خودم نوشته ام و من به تک تک ِ کلمه هایش وفادار می مانم."(*) عین کلمات: Most Eminent and Most Reverend Lords Cardinals, General Inquisitors of the Universal Christian Commonwealth against heretical depravity,

... محمد

_____________

* تصویری از دست خط ِ گالیله که در کلیسای واتیکان نگهداری می شود
* همان تصویر با دقت ِ بسیار بالاتر و ثابل ِ زوم شدن
* منبع
Excerpt:
I, Galileo Galilei, son of the late Vincenzio Galilei of Florence, aged seventy years, being brought personally to judgment, and kneeling before you, Most Eminent and Most Reverend Lords Cardinals, General Inquisitors of the Universal Christian Commonwealth against heretical depravity, having before my eyes the Holy Gospels which I touch with my own hands, swear that I have always believed, and, with the help of God, will in future believe, every article which the Holy Catholic and Apostolic Church of Rome holds, teaches, and preaches.

But because I have been enjoined, by this Holy Office, altogether to abandon the false opinion which maintains that the Sun is the centre and immovable, and forbidden to hold, defend, or teach, the said false doctrine in any manner ... I am willing to remove from the minds of your Eminences, and of every Catholic Christian, this vehement suspicion rightly entertained towards me, therefore, with a sincere heart and unfeigned faith, I abjure, curse, and detest the said errors and heresies, and generally every other error and sect contrary to the said Holy Church; and I swear that I will never more in future say, or assert anything, verbally or in writing, which may give rise to a similar suspicion of me; but that if I shall know any heretic, or any one suspected of heresy, I will denounce him to this Holy Office, or to the Inquisitor and Ordinary of the place in which I may be.

I swear, moreover, and promise that I will fulfil and observe fully all the penances which have been or shall be laid on me by this Holy Office. But if it shall happen that I violate any of my said promises, oaths, and protestations (which God avert!), I subject myself to all the pains and punishments which have been decreed and promulgated by the sacred canons and other general and particular constitutions against delinquents of this description.

So, may God help me, and His Holy Gospels, which I touch with my own hands, I, the above named Galileo Galilei, have abjured, sworn, promised, and bound myself as above; and, in witness thereof, with my own hand have subscribed this present writing of my abjuration, which I have recited word for word.


5 نظر:

ناشناس گفت...

بسیار جالب بود. ترجمه زیبایی بود و مطلب بسیار پخته و زیرکانه ای بود. تشکر

ناشناس گفت...

تاريخ همچنان تكرار ميشود و اما آدمي همچنان كودن ...

ممنون
هادي

ناشناس گفت...

خیلی ترجمه جالبی بود مخصوصا همان کلمه ها : I will denounce him to this Holy Office, or to the Inquisitor and Ordinary of the place in which I may be.
:)

پیمان گفت...

دکتر جان ممنون از مطلب زیبایت. زنده و پاینده باشی. پیمان

ناشناس گفت...

امروز در ایران ما تاریخ در حال تکرار است. چقدر مردم ایران با این اعتراف ها آشنا هستند. خوشبختانه فقط فکر می کنند که ما 19 میلیون نفری که به موسوی رای دادیم و 9 میلیون نفری که به کروبی رای دادیم شکست خورده ایم. در حالی که اعتراض به تقلب و کشتار و زندانی کردن ها در حال گسترش است.