۱۳۸۸ دی ۱۲, شنبه

If I didn’t believe

استاد پرویز خرسند درباره آن روزها می گوید: «یادم هست که دکتر دعوت داشت که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران- ساعت ۸ بعد از ظهر – سخنرانی کند . امّا یکی دو ساعت گذشته بود و از دکتر خبری نبود . جوجه های چپ فرصت یافته بودند که مذهبی ها را – مخصوصاً مرا که دم در نشسته بودم واز درد و نگرانی نفسم بند آمده بود – مسخره کنند. وقتی دکتر آمد برای اولین بار تقریباً سرش جیغ کشیدم که پس از اینجا در دانشکده ورامین سخنرانی داری و الآن باید آنجا باشی ، بی حرمتی به این همه مشتاق هم حدی دارد. دکتر – انگار نه انگار- لبخندی زد و گفت اگر میان این همه جمعیت یک آلادپوش ، یک موسوی ، یک نجفی و… را نشانم بدهی ، آن وقت به تو حق می دهم . خودت بهتر از هر کسی می دانی که من تنها به کیفیت آدم ها بها می دهم نه کمیتشان.»

به یاد دارم میرحسین نیز یک بار می گفت که پس از اعدام سران سازمان مجاهدین خلق، دکتر به دفتر شرکت سمرقند آمد. از قضا فقط میرحسین در آنجا بوده و دکتر که لبریز از خشم و اندوه بود، یکی دو ساعت کنار میرحسین می نشنید و فقط سیگار می کشد و با صدای بلند گریه می کند. میرحسین هم ترجیح می دهد که سخنی نگوید تا دکتر آرام شود. شریعتی هم پس از آنکه خالی می شود باز هم بدون آنکه سخنی بگوید آنجا را ترک می کند.

از سایت تورجان

شاید توی این نقل قول بیشتر حرف از موسویه ولی‌ چیزی که بیشتر به چشمم اومد رها بودنه شریعتی بود!

.
.

اونجا که تو تموم میشی‌، من تازه شروع میشم.............
.
.

وقتی‌ اولین بار این آهنگو شنیدم خیلی‌ به دلم نشست، هیچی‌ هم ازش نمی‌فهمیدم ولی‌ دستش رو برد توی وجودم، شعرش رو که پیدا کردم، بیشتر.... :)


دانلود آهنگ لا مازا ،خواننده مرسدس سوسا

ترجمه شعر (من از ترجمه اول بیشتر خوشم اومد)