۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

Distort

گاهی‌ جلوی آینه وایمیسم، به خودم خیره میشم

من واقعا این شکلیم؟