۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

روز...به این امید که زنان در جایگاهی قرار گیرند که مثل مردان به روز جداگانه ای نیاز نداشته باشند.