۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

تا ابد روید نی و شکر؟

باز گردد، عاقبت، این در؟ بلیرو نماید یار ِ سیمین بر؟ بلی
ساقی ِ ما یاد ِ این مستان کندبار ِ دیگر با می و ساغر؟ بلی
نوبهار ِ حُسن آید سوی باغ؟

بشکفد آن شاخه‌های تر؟ بلی
دامن ِ پرخاک و خاشاک ِ زمین
پر شود از مشک و از عنبر؟ بلی
آن بر ِ سیمین و این روی ِ چو زراندرآمیزند سیم و زر؟ بلی
این سر ِ مخمور ِ اندیشه پرست

مست گردد زان می ِ احمر؟ بلی
این دو چشم ِ اشکبار ِ نوحه گرروشنی یابد از آن منظر؟ بلی
گوش‌ها که حلقه در گوش وی است

حلقه‌ها یابند از آن زرگر؟ بلی
شاهد ِ جان چون شهادت عرضه کرد

یابد ایمان این دل کافر؟ بلی
چو بُراق ِ عشق از گردون رسیدوا رهد عیسای ِ جان زین خر؟ بلی
جمله خلق ِ جهان در یک کس است

او بود از صد جهان بهتر؟ بلی
من خَمُش کردم، ولیکن در دلم

تا ابد روید نی و شکر؟ بلی


دیوان شمس - مولوی

1 نظر:

هادی گفت...

این شعر رو برای اولین بار در سخنرانیهای الهی قمشه ای شنیده بودم و خیلی باحاش حال کردم. ممنون برای یادآوزی آن خاطرات خوش