۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

من ترا خواندم

من تو را گم کردم
تو مرا یافتی در میان گلبرگهای کوچک بنفشه ها
من تو را خواندم
تو مرا شعر کردی بر کوچه باغها
من خود را یافتم
در میان تکرار روزهای پر مشغله ولی زیبا
چون ترا خواندم
اخ که چقدر خواندنت تسلی می دهد مرا