۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

چرا باشی اونی که نمی خوای
وقتی یکی زمانش تموم بشه روی این سیاره، دیگه نمی تونه به آرزوهاش برسه.

خوشحال نیستی درست وسط ِ فرصت ها به دنیا اومدی؟ به زودی هم فرصتت تموم میشه. نفس بکش. عادت ها رو رها کردن ترس داره. اما ترسو بودن ، امنیت داشتن بین ِ همه ی چیزهای تست شده علت ِ همه ی دلتنگی های شبانته. چرا باشی اونی که نمی خوای؟

محمد...