۱۳۹۰ مرداد ۶, پنجشنبه

نگران ِ افتادن نباشیمآدمها گاهی نردبونی میذارن تا برن بالا و خدا رو یا موفقیتی از جنس خلاقیت ِ خدا رو پیدا کنن.

همون موقع خدا پایین ِ اون نردبون رو نگه می داره تا بنده ی خوبش نیفته ...

... محمد