۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

بلافاصله گل ها زیبا هستن
هنوزم دوستت دارم. زندگی اونقدر قویه که حساب نمی شه کرد هر چیز ِ بدی چقدر دوام داره. حتا اگه کسی بمیره ، بره دنیای بهتر، بلافاصله گل ها زیبا هستن و بارون خنکه. واقعا ما کجاییم؟

... محمد