۱۳۹۰ شهریور ۳, پنجشنبه

نشستن

چگونه از نشستن سالم بیرون بیاییم