۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

از نو

اگه دچار ِ بی حسی ِ پس از جنگی بین عقل و بدن ِ عادت هات شدی؛ درست وقتی سالهای پس از غلبه ی فکر ِ درست به عادت رو می چشی، همون موقع که دچار ِ جدایی از نیایش شدی و تونستی خودت رو یکدست کنی به چیزی ورای سابقت، طوری که تمام احساس های گذشته ات برات تنگ شده باشه؛ جنگی دیگه آغاز باید. چیزی که از سر شروع میشه و بدن مخالفت می کنه. از جنس ِ همون مخالفتی که کل ِ مکه می کرد با فکر ِ جدید در ابتدای اسلام. از همون جنس که بهت بگن سنت شکن! مکه رو که فتح کردی باید بری به ابتدای اسلام با چیزی که بدن ِ همه ی عادت هات باهاش مخالفت کنه رو امتحان کنی. ... محمد