۱۳۹۰ شهریور ۷, دوشنبه

ماه، تو دستور بده


در زمینه ی عید فطر هدف از اینکه مسولیت اعلام ماه شوال رو انداختن بر دوش ماه و نه آدم ها، اینه که وحدت آدم ها از طریق ماه بدست بیاد.
هدف وحدت هستش که روزه دارها هماهنگ با هم باشن.
اما ماها حکایتی ویژه ساختیم. به جای اینکه مجوز ِ شادی رو ماه به همه بده، یه آدم میده.

ماه ِ من، بیا که با آمدنت من بی نیاز از هر کسی با تو شاد می شوم. جشن می گیرم. هر کسی که تو را ببیند همین حال می شود. و روزه دارها ناخودآگاه هماهنگ می مانند. و تو به دور ِ ما می گردی چون خبر را تو می دهی.

ماه ِ من، اصلا تو دستور بده کی بخورم، کی نخورم.

... محمد