۱۳۹۰ مهر ۱۶, شنبه

اعتراض به قطع درختان در کرمان


در اعتراض به قطع درختان کرمان هنرمند کرمانی در یک اقدام نمادین با اجرای طرحی مفهومی اعتراض خود را بیان کرد.

Pictures: source Mernews