۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

خراش

پایم خراش برداشته. یک خراش سطحی. از دوچرخه افتادم . زانویم روی اسفالت مالیده شد و شلوارم پاره. فقط سه روز میگذرد از این ماجرا. و من همه ی لحظه ها ی این روزها به یاد تو بوده ام و خاطراتمان. روز اول ناشیانه زخمم را با پنبه پانسمان کردم. فردایش که دیدم پانسمان به زخم چسبیده همه چیز دوباره یادم آمد. آن زخم های سر زانوی تو. آن زخم ها که خشک می شد و  می ریخت و زیرش زخم جدیدی بود

زخمم می سوخت .هیچ وقت نمی دانستم چقدر درد می کشی. زیر دوش حمام شستمش. آنقدر شستمش که بلاخره پانسمان از زخم جدا شد. یادم آمد که چقدر از حمام بدت می آمد. یک بار که با اصرار می خواستم  حتما لندن بروید با نگرانی به من گفتی من برم لندن نمی گن این پسر چرا حمام نمی ره؟ گفتم نه. حتما یه دلیلی داری که نمیری. اصلا از کجا معلوم که بچه های اون ها حمام میرن؟ حسرت لندن رفتنت بر من ماند. نشد. هر کار کردم نشد. دیر بود یا قسمت نبود را نمی دانم. فقط می دانم که نا امیدی بد ترین درد است
  
 از حمام که بیرون آمدم زخم تمیز شده  شروع به تر شح کرد. یاد زخمهایت افتادم که موقع بازی ترشح می کرد. حواسم جمع میشد به آن قطره ها که راهشان را می کشیدند و ردی روی بدنت به جا می گذاشتند. با دستمالی خشکشان می کردی و می گفتی چیزی نیست. یادت هست؟؟

امروز پوست روی زخمم خشک شده. چون سر زانو هم هست هر کشش و بستن دردناک است. روز ها که سر کارم  پله ها را با احتیاط یکی یکی بالا می روم. با خودم می گویم چطور می توانستی آن سیزده پله را با کف پای دردناکت بالا و پایین  
. بروی؟ دریغ از یک آسانسور ساده
  
خراش پایم زود خوب می شود می دانم. فقط دلم برای تو حسابی تنگ می شود. کاش آن دنیا به من ویزایی می داد تا به دیدنت بیایم و یک بار دیگر بگویم شرمنده ام. شرمنده ام که نشد شرمنده ام که دستم کوتاه بود . شرمنده ام که صبر تو زیاد
بود و علم ما کم. همه ی عمر شرمنده ام مگر روزی که درد کسی از جنس تو را کم کنم  

2 نظر:

Mohammad گفت...

خیلی درست می گی. یه چیزهایی خارج از توانایی ما هست و یه چیزهایی هم توسط شخص ِ خدا طراحی شده و خودت هم بکشی نمی تونی غوضش کنی. همین جمله ی آخری که نوشتی را تمام ِ دنیا بس است که بدانی چرا حلق شد و چرا خلق شدی.
دوستمون دارند... چه بخوایم چه نخوایم !
محمد

ناشناس گفت...

شرمنده نباش عزیز، اگر چیزی هم ازت طلبکار باشه آرزوی خوشبختی بی‌ وقفس برات. تیک آپ د ترچ