۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

به جهنم که پیر می‌‌شوی
دیوانه !!!!!
چروکِ زیر چشمانت
همانقدر زیباست
که چینِ رویِ دامنت


نیکی‌ فیروزکوهی