۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

اسکار خمینی شهری


خمینی شهر - چهار راه شریعتی - مغازه پدر اصغر فرهادی

خمینی شهر جای عجیبیه. کنار دانشگاه صنعتی اصفهان. دوطیف آدم متفاوت داره. یک عده انسان های فرهیخته اکستریم و یک عده هم اکستریم در زمینه ی منفی !