۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

بخشی از سمفونی رستاخیز اثر گوستاو مالر


Rise again, yes, rise again,
Will you My dust,
After a brief rest!
Immortal life! Immortal life
Will He who called you, give you.
To bloom again were you sown!
The Lord of the harvest goes
And gathers in, like sheaves,
Us together, who died.
O believe, my heart, O believe:
Nothing to you is lost!
Yours is, yes yours, is what you desired
Yours, what you have loved
What you have fought for!
O believe,
You were not born for nothing!
Have not for nothing, lived, suffered!
What was created
Must perish,
What perished, rise again!
Cease from trembling!
Prepare yourself to live!
O Pain, You piercer of all things,
From you, I have been wrested!
O Death, You masterer of all things,
Now, are you conquered!
With wings which I have won for myself,
In love’s fierce striving,
I shall soar upwards
To the light which no eye has penetrated!
Its wing that I won is expanded,
and I fly up.
Die shall I in order to live.
Rise again, yes, rise again,
Will you, my heart, in an instant!
That for which you suffered,
To God will it lead you!

sourceای غبار جسمانی من، پس از اندکی درنگ برخیز
برخیز و زندگی از سرگیر
آن کس که تو را به ضیافت هستی دعوت کرد
تو را زندگی جاودانه خواهد بخشید

ای قلب من، باور کن که تو را در این واقعه هیچ زیانی نخواهد رسید
همه آرزوها و آرمانها که برایش تلاش کرده ای برآورده خواهد شد
تو را برای هیچ نیافریده اند، تو را برای هیچ زندگی نبخشیده اند
اینهمه رنج و محنت که کشیدی برای هیچ نبوده است

ترس و هراس و لرزش را رها کن و خود را برای زندگی تازه ای آماده کن
ای مرگ، ای امیر و ارباب همه چیزها، من اکنون بر تو پیروز شده ام
و با بالهایی که از همت عشق بافته ام به عالم بالا پرواز خواهم کرد
و بدان نور خواهم رسید که هیچ چشمی ندیده است
ای قلب من، همه رنجهای تو، تو را به سوی خدا سوق خواهد داد.

این سمفونی را بشنوید

این ترجمه ی موو مان ِ ۵ است (آخرین فایل) اما همه ی سمفونی شنیدنی است

اگر اینترنت بهتر دارید ۸۷ دقیقه ی این سمفونی را در یوتیوب ببینید