۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

صبح به خیر


گاهی هم داستان از پله ی سوم شروع میشه. در بیشتر مواقع  اما از پله ی دوم. به ندرت از پله ی اول شروع میشه.