۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

چطور؟

موش ها ۲۰ گرمند. پس همه چی برای موش ها سنگینه. همه چی. یک سیب. یک دانه گیلاس یا زرد آلو.
موش چه تصوری داره از این دنیایی که همه چیز همه چیز همه چیز توش سنگینه؟

فیل ها از کجا نفس می کشن. اگه از خرطوم که خوب اون همیشه داره به خاک و خل می ماله. شاید از دهانشون نفس می کشن. در اینطورت وقتی دارن چیزی می جون چطور نفس می کشن؟