۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

رشد کردن ِ یک گل زیبا در گلدان


بهترین چیزهای زندگی رایگان هستند
دوستان خوب
لبخند
پدر و مادر و بچه ها
خواب
خاطرات خوش
خنده
هوای خوب
سبزه و گل های زیبا
و رشد کردن ِ یک گل زیبا در گلدان