۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

جاروب کن

و گفت: ما رفتیم و سه چیز به شما میراث گذاشتیم.
رفت‌ و روب و شست‌ و شوی و گفت‌ و گوی.

- ذکر شیخ ابوسعید ابوالخیر تذکرت الاولیا - نوشته ی عطار