۱۳۹۱ آبان ۲۷, شنبه

سحر و امیدبیش از خود ِ سحر (به معنای گشایش پیدا کردن ِ مشکلات)؛ از مفهوم ِ سحر (به عتوان ِ چشمه ی امید) خوشم میاد.

... محمد