۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

معروف شدن در عالم

و گفت: ... اگر خواهی که تو را در آسمان‌ها بشناسند بر توباد به صدق وعده.


- ذکر حاتم اصم
تذکرة الاولیاء