۱۳۹۱ بهمن ۲۳, دوشنبه

کسل نباشو گفت: چون خدای تعالی به کسی خیری خواهد داد،

برو بگشاید در ِ عمل

و بندد بر وی در ِ کسل.


تذکرت الاولیا