۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه

زندگی من هیجان انگیز از اونیه که تو می بینیزندگی ِ من توی ذهن ِ من خیلی متفاوته از چیزی که تو می بینی. من جالب تر از اونی هستم که تو فکر می کنی. تو هم باید جالب تر از اونی باشی که من فکر می کنم.

بیا به من بگو تو چطور فکر می کنی؟