۱۳۹۲ خرداد ۳, جمعه

حرکت در مقابل ِ سکون


هر کس که کاري مي‌کند،‌  هرقدر هم کوچک، در معرض ِ خشم ِ کساني ست که کاري نمي‌کنند.

هر کس که چيزي را مي‌سازد ـ حتي لانه ي فرو ريخته ی يک جفت قمري را ـ منفور ِ همه ي کسانيست که اهل ِ ساختن نيستند.  و هر کس که چيزي را تغيير مي‌دهد ـ فقط به قدر جابجا کردن ِ يک گلدان، که گياه درون آن ممکن است در سايه بپوسد و بميرد ـ بايد در انتظار ِ سنگباران ِ همه ي کساني باشد که عاشق ِ توقف اند و ايستايي و سکون .

 ... نادر ابراهيمي

Excerpt: Dynamics versus statics, from Nader Ebrahimi. 

دوست داشتید! در «گوگل‌+» یا «فیس‌بوک» شراکت‌ (share) کنید.

1 نظر:

ناشناس گفت...

http://snd.sc/ZZBKuM