۱۳۹۲ مهر ۲۹, دوشنبه

مفهوم صلوات

تابلوی غدیر از فرشچیان  با اکرلیک

پیام‌آور اسلام محمد بن عبدلله (ص) کارهای زیبایی انجام دادند.

 یکی از آن کارها لغو سب مخالفانشان و تبدیل ِ آن شعارها به درود و سلام  بر خودش و همراهانش بود. به دوست داران خودش یاد داد که ایجابی فکر کنند. به جای آنکه مرگ مخالفان محمد را بخوانند بر او و یارانش درود و سلام و صلح بفرستند. این مفهوم ِ صلواته. به نظرم صلوات مهمترین درس را به مسلمان میده که بابا جان خشمت رو بخور و به جاش صلخ بفرست به کسی که این چیزها رو یادت داد.

چنین فرهنگی در ایران تا زمان کودتای برکناری‌ مصدق وجود داشت. شعارها «جاوید شاه» و «زنده‌باد مصدق» بود. اما در سال ۱۳۵۷ این آموزه کاملا فراموش شد. تفکر نفی به جای ایجاب با شعار «مرگ بر شاه» شروع شد. شعار «مرگ بر آمریکا» و تعداد زیادی مرگهای دیگر نیز به فرهنگ ایرانی-اسلامی وارد شد. این شعار ها از درون ِ فرهنگ ِ اسلامی نیست.

شاید لازم باشد همه با هم به فرهنگ تفکر ایجابی برگردیم.
تفکری که در آن در کلام «مرگ» آرزو کردن وجود ندارد.
ای کاش آنان که خود را جانشین محمد می‌دانند دست کم مانند ایشان عمل می کردند و دستور می‌دادند.
Excerpt: ...

این مطلب را share کنید.