۱۳۹۳ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

خداوند کارها را بدون شتاب انجام می دهد


سواری با اسبش گم شد، مردم نزد پدر او آمدند و گفتند ما در غم تو شریک هستیم و تسلیت می گوییم. پدر گفت: عجله نکنید هنوز که چیزی معلوم نیست.

مدتی گذشت و آن سوار با چند اسب تازه نفس بازگشت. باز مردم نزد پدرش آمدند و تبریک گفتند. او جواب داد که هنوز هم عاقبت کار نامعلوم است.

روز بعد جوان بر یکی از اسبها نشست و ساعتی بعد با پای شکسته و مجروح به خانه برگشت، مردم مانند دفعات قبل نزد پدرش آمدند و گفتند: حادثه بسیار بدی بود و ما غمخوار تو هستیم.

چند روز گذشت و پادشاه که به جنگ بزرگی میرفت همه جوانان سرزمین را با زور با خود برد و چون آن جوان پایش شکسته بود او را معاف نمود، باز هم مردم آمدند

و...این داستان زندگی است و قضاوت عامه مردم بر ناپختگی و شتاب زدگی است. بارها شنیده ایم که عجله کار شیطان است، خداوند هم چندین بار این صفت را به انسان نسبت داده است؛ در قرآن آمده است: "وَ کانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً" ؛ خداوند نیز کارها را بدون شتاب و با تأنی انجام می دهد درحالیکه قادر است در طرفة العینی کارش را به پایان برساند.

 در دعاهایمان و در تمام کارها چیزی را طلب کنید که خیر شما و خیر تمام مردم در آن باشد و همه چیز و همه کار را به خداوند بسپارید و آن گاه با آرامش و اطمینان به او، صفت زشت عجله کردن و شتاب زدگی را از خود دور کنید.

 الهی قمشه ای

Excerpt: PEOPLE USUALLY HURRY UP IN THEIR JUDGEMENTS.

این مطلب را share کنید.