۱۳۹۳ دی ۱۹, جمعه

قافله سالار ما؛ فخر جهان مصطفی ست
بَلَغ العُلی بِکماله
کشف الدُجی بِجماله
حَسنت جمیع خصاله
صلوا علیه و آله

به واسطه ی کمال خود به مرتبه ی بالایی رسید
و با جمال نورانی خود تاریکی ها را برطرف کرد
همه ی خوی و صفات او زیباست
بر او و خاندانش درود بفرستید

His perfection procured exaltation
His beauty dispelled the darkness
All his attributes were good ones
.Pray for him, and for his family


* بخت جوان يار ما ، دادن جان کار ما
قافله سالار ما فخر جهان مصطفی است

از مه او مه شکافت ، ديدن او بر نتافت
ماه چنان بخت يافت ، او که کمينه گداست

بوی خوش اين نسيم از شکن زلف اوست
شعشعه اين خيال زان رخ چون والضحاست

خلق چو مرغابيان زاده ز دريای جان
کی کند اين جا مقام ، مرغ کز آن بحر خواست

آمد موج الست ، کشتی قالب ببست
باز چو کشتی شکست ، نوبت وصل و لقاست

حضرت مولانا

** میلاد پیامبر رحمت بر همه ی عالمیان فرخنده باد

مهدی

Excerpt: ...

لطفا اگر از مطلبی خوشتون اومد با دوستانتون در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید..