۱۳۹۳ دی ۱۳, شنبه

عیسی بن مریمپس نصيحت من اين است كه براي خوراك و پوشاك غصه مخوريد. براي همين زندگي و بدني كه داريد شاد باشيد. به پرندگان نگاه كنيد. غصه ندارند كه چه بخورند. نه مي كارند و نه درو مي كنند و نه در انبارها ذخيره مي كنند...آيا شما براي خدا خيلي بيشتر از اين پرندگان ارزش نداريد؟

شنيده ايد كه مي گويند با دوستان خود دوست باش و با دشمنانت دشمن؟ اما من مي گويم كه دشمنان خود را دوست بداريد و هر كه شما را لعنت كند، براي
 او دعاي بركت كنيد، به آنهايي كه از شما نفرت دارند نيكي كنيد و براي آناني كه به شما ناسزا مي گويند و آزارتان مي دهند، دعاي خير نماييد. خداوند آفتاب خود را بر همه مي تاباند، چه برخوبان ، چه بر بدان. باران خود را برنيكوكاران و ظالمان نيز مي باراند. اگر فقط به آناني كه شما را دوست مي دارند ، محبت كنيد، چه برتري بر مردمان پست داريد؟ زيرا ايشان نيز چنين مي كنند. اگر فقط با دوستان خود دوستي كنيد، با كافران چه فرقي داريد؟ زيرا اينان نيز چنين مي كنند...
خداوند نزدیک شکسته دلان است و بزودی آنها را از نا امیدی نجات می دهد.
(عیسی بن مریم)

* اگر مسیح هزار بار در بیت اللحم زاده شود تو را چه سود، که یک بار در تو زاده نشد و همچنان دلمرده و بی نوا مانده ای . این صلیبِ بزرگِ کلیسای اعظم نیست که روحِ تو را نجات خواهد بخشید، بلکه صلیبِ درونِ توست که می تواند روحِ بیمارت را شفا بخشد و نقصانت را به کمال آورد.
(آنجلوس سیلِسیوس؛ از کتاب 365 روز با ادبیات انگلیسی)

مهدی

Excerpt: ...

لطفا اگر از مطلبی خوشتون اومد با دوستانتون در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید..