۱۳۸۰ بهمن ۱۹, جمعهقدرت تمثيل در زندگيخبر اول اينكه :

” اگر با اين ديدگاه كه ”زندگي جنگ است“ به زندگاني نگاه كنيد آنرا چگونه خواهيد ديد؟ زندگي دشوار است؛ ممكن است شكست بخوريم يا كشته شويم، فردي كه در خيابان با او برخورد مي كنيم ممكن است دشمنمان باشد.

اگر زندگي را بازي بدانيم چه؟ مي تواند مايه ي تفريح باشد.

اگر آنرا موسيقي بدانيم چه؟ مي تواند ضرباهنگي در آن باشد.“

( آنتوني رابينز - گامهاي گُنده 172)

”تمثيل مي تواند در انسان « ايجاد اميد » كند. موقعي كه اوضاع هميشه بر وفق مراد نيست، اغلب اشخاص فكر مي كنند ” هميشه به همين منوال خواهد بود“ اما شايد بتوانيد از تمثيل بهتري استفاده كنيد. مثلا ” زندگي هم داراي فصلهايي است و من اكنون در فصل زمستانم“. در ضمن يادمان باشد در زمستان بعضيها سردشان است و بعضي ها اسكي بازي مي كنند. بعلاوه بلافاصله پس ار زمستان بهار مي آيد. همچنين در پس هر شبي صبحيست. خورشيد طلوع مي كند. گاهي كارها دقيقا طبق برنامه پيش نمي رود، اما اگر يقين كنيد كه فصلها جاي خود را به يكديگر مي دهند متوجه مي شويد كه در دراز مدت نوبت برداشت محصول هم خواهد رسيد.“

(آنتوني رابينز - گامهاي گُنده 175)

!

در زبان فارسي فقط از ضرب المثلهاي نيرو زا بايد استفاده كرد.خبر دوم: پنجشنبه ي اين هفته سخنراني دكتر قمشه اي پخش نشد.خبرسوم اينكه: من بايد كتابهايم را بفروشم. لطفا انتخاب كنيد . يك لينك از اين صفحه سمت راست اين صفحه است.(B.O.O.K) ................محمد