۱۳۸۰ اسفند ۲۱, سه‌شنبه

نشانيبخوانيد و خودتان به نتيجه برسيد:* محمد (ص): ”كسي كه دانش را براي عمل كردن فرا نگيرد، همانند كسيست كه پروردگارش را به استهزاء گرفته است.“ (كنزالكراجكي ح 29097)* عيسي (ص): ” سخنان سودمند را بياموزيد، همانند كالبد زنده اي باشيد كه بصورت فعال خوبيها را جذب و بديها را دفع مي كند. سخن حق را از هر كس باشد بپذيريد.“ (ميزان الحكمه ج6 حديث 13582)* محمد (ص): ” اگر مرگ دانشجو فرا رسد، در حالي كه او به فراگرفتنِ دانش سرگرم باشد، بميرد در حالي كه سعادتمند و شهيد است.“ (ترغيب ج1ص97)* علي (ع): ” با تن آسايي و تن پروري علم بدست نمي آيد.“ (غرر الحكم)* دكتر وين داير: ” شما پيروزيد، چرا كه در رقابتي كه احتمال بُرد در آن يك به چند ميليارد بوده برنده شديد! بله، شما همان اسپرم جنگجو و شجاعي هستيد كه همه را كناري نهاد و قبل از همه به درون تخمك رسيد. بله، شما پيروز زاده مي شويد!“ (عظمت درون خود را بياب)* دكتر الهي قمشه اي: ” هيچ كس به اندازه ي انسان توي اين جهان غوغا به پا نكرده“* مولانا: ” بر شوق برآييد چو از آل رسوليد ... رخ ماه ببوسيد چو بر بام بلنديد“* بابا طاهر:

خوشا آنانكه سوداي تو دارند ... كه سر پيوسته در پاي تو دارند

به دل دارم تمنــــــاي كساني ... كه اندر دل تمناي تو دارند* پروفسور محمد عبدالسلام: ” ايمان يا خودبخود در شما بوجود مي آيد، يا از طرف خدا به شما داده مي شود، و يا اينكه آنرا در طول زندگي كسب مي كنيد. من اين را از پدرم كسب كردم. به هر حال ايمان هديه اي از طرف خداوند است.“ (مجله ي فيزيك سال 1357، 14، 3 و 4 ص101)* انشتين: ” من به خدايي تنبيه كننده اعتقاد ندارم. خداي من مهربان و معجزه گر است.“ (وصيت نامه )* هلن كلر: ” خدايا، از تو متشكرم كه مرا كور و كر به اين دنيا آوردي. زيرا بيناتر و شنواتر مي روم.“ (وصيت نامه)* ماري كوري: ” صدايي در ته هر چيزي نهفته است، كه به زبانِ عجيبي ما را به خوب بودن تشويق مي كند.“ (وصيت نامه)* قرآن: ” و برخي از مردم هستند كه بي دانش و راهنما و هيچ كتاب روشني بخشي، درباره ي خدا با هم مجادله مي كنند.“ (حج8)* امام صادق: ” قله ي دانش اينست كه انسان، خُلق خوب و بد را بشناسد و سپس صفات پسنديده را شكوفاتر كند و صفات بد را خفيفتر كند.“ (غررالحكم ج1)* امام سجاد ” (دعايي كه به درد هر كسي مي خورد) : خدايا مرا از گرداب هاي فتنه نجات ده و از هر گونه آشوب و غوغا و مصيبت و بلا رهايي ده، تا عمرِ من پر از رنج و محنت نگردد. “ (دعاي 47 از صحيفه ي سجاديه)* سنت فرانسيس قديس: ” ما بيش از آنكه به « دوست داشته شدن » نياز داشته باشيم، به عمل « دوست داشتن » نياز داريم.“ (فيلم فرانچسكو ساخته ي ليليانو كاواني محصول 1988)* پائولو كوئيلو: ” فراموش نكن كه همه چيز، يك چيز بيش نيست. زبان نشانه ها را فراموش نكن و مخصوصا بخاطر داشته باش كه تا انتهاي افسانه ي شخصي ات پيش بروي.“ (كيمياگر- ترجمه ي قهرمان- ص33)* ديويد ويسكات: ” پذيرش عيبها تو را دوست داشتني تر مي كند.“ (نيرويت را در سختيها بياب ص37)* هرمان هسه: ” دانش چيزي نيست كه بتوان آنرا انتقال داد. آنچه از استاد به تو ميرسد خميري خام است. و اين تو هستي كه آنرا از زاويه ي خود مي بيني. پس علم تو با علم استادت تفاوت دارد.“ (سيذارتا)* جبران خليل جبران: ” عشق مانند يك كلوچه نيست كه بتوانيم به قطعات بزرگ و كوچك تقسيمش كنيم. فقط يكيست و سراسر عشق است و بسيار وسيع و بي پايان مي نمايد.“ (نامه هايي به ماري هسكل)* ساموئل اسمايلز: ” محصلي كه با درسش بازي نمي كند، نفهم مي شود!“ (اعتماد به نفس ص255)* آقاي مختاري: ” سعي كنيم تا اشرف مخلوقات بشويم، اما گول اين احساس رو نخوريم و فكر نكنيم كه از ديگري برتريم“ (جلسات تفسير مثنوي)