۱۳۸۰ اسفند ۱۹, یکشنبه

خيال نكنكاست جديد عليرضا عصار بنام ”عشق الهي“ يه شعر خوب داره كه به نحوي داغ دله تمومه عاشقاي ضد حال خورده رو آروم ميكنه!

اين بازنويسي رو به افراد زير تقديم مي كنم:

تقديم به تمام كساني كه فكر مي كردند مي توانند به پاي عاشق بند بزنند

تقديم به كساني كه بي وفايي ديدند و پوست انداختند

تقديم به تمام كساني كه بعد از بي وفايي عشقشون، فهميدند كه بدون اون آدم هم ستاره پر فروغه !!

و هيچ سياره اي بدور يه آدم بي معرفت نمي گرده!!

تقديم به تمام كرمهاي پروانه شده و پيله چشيده ي عالم

قربونه دلاي پوست انداخته ي همه تون من برم ...دوستتون دارم ......... محمد

خيال نكن نباشي

بدون تو مي ميرم!

گفته بودم عاشقم

خب، حرفمو پس مي گيرم!خيال نكن نموني

كارم ديگه تمومه

ليلي فقط تو قصه اس

جنون ديگه كدومه؟!كي ميگه تو نباشي

ستاره بي فروغه؟!!

بذار همه بدونن

كه عاشقي دروغهتو برده اي مي خواستي

كه حرفتو بخونه

براي تو بسوزه

به پاي تو بمونهعروسكي مي خواستي

رو طاقچه تون بكاريش

وقتي بازي تموم شد

كنج اطاق بذاريشديگه براي موندن

اتاق تو شلوغه!

عروسكا بدونين

كه عاشقي دروغه!شعراز: شاهكار بينش پژوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ