۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

گوهر شجاعت

در سال 1987، جواني بنام سام لابود Sam LaBudde كارگر ساده ي كشتي ماهيگيري ماريا لوئيزا Maria Luisa در يك لحظه از نداي دروني خود پيروي كرد و تصميمي شجاعانه گرفت. قصه اينگونه است:

در سال 1983 نوعي نخ نايلوني براي صيد به بازار ژاپن عرضه شد كه بازده زيادي داشت و با آن ميشد حدود هزار كيلومتر از آبهاي ساحلي اقيانوسها را سد كرد و به صيد ماهي پرداخت. ماهيگيران از اين تور استقبال بسياري كردند. از جمله ي آنان، كارگران كشتي ماريا لوئيزا بودند كه از اين تور به منافع بسياري رسيده بودند. آنها براي صيد ماهي تن، دست به تور ريزيهاي طولاني و به دفعات زياد مي زدند. در خلال صيد ماهيهاي تن، دولفينها و بچه دلفينهاي بسياري در تورها گير مي كردند و از آب خارج مي شدند و اغلب تلف مي شدند. سام كه از كارگران موقت كشتي ماريا لوئيزا بود، از ديدن اين كشتار دسته جمعي دلفينها بسيار ناراحت شده بود، از خود پرسيد: ”من «چگونه» مي توانم به دلفينها كمك كنم؟“ او جواب را بسادگي پيدا كرد. با انجام عملي ساده و در عين حال شجاعانه مخفيانه از اين كشتار فيلمبرداري كرد و نوار ويديويي را بدست مقامات مسؤول ماهيگيري داد.

پس از پيگيريهاي مكرر چهار سال بعد ، يعني در سال 1991، شركت استاركيست Starkist كه يكي از بزرگترين شركتهاي توليد كنسرو ماهي تن است، رسما اعلام كرد كه ماهيهايي را كه بوسيله ي تور صيد شده باشند را از ماهيگيران خريداري نخواهد كرد. چند ساعت بعد، اكثر شركتهاي بسته بندي كنسرو ماهي تن از اين موضع گيري دفاع كردند تا ماهيگيران كشتي ماريا لوئيزا و كشتيهاي مشابه به فكر روشهاي صيد صلح آميزتري بيفتند. سام اينك يك بيولوژيست است و يكي از معروفترين افراد حامي از طبيعت بحساب مي آيد و جوايز بزرگي مثل جايزه ي مرد طلايي را دريافت كرده است.

خوب كه به اين ماجرا نگاه كنيم مي بينيم كه عمل شجاعانه ي يك مرد جوان، جان تعداد بيشماري از دلفينها را نجات داد. اين مرد با كمي شجاعت، فقط كمي شجاعت، تفاوتي در قوانين بين المللي بوجود آورد. او با كمي شجاعت توانست در معيارهاي جهاني تاثير بزرگي بگذارد. حتا اين موضوع در صيد ماهي شيلات ايران هم تاثير گذاشته و ارتباط سازمان حفاظت از محيط زيست و شيلات را قويتر كرده است.شما هم با كمي فكر و صرف كمي شجاعت مي توانيد از اضطرابهاي بي سر و ته خود براي هميشه خلاص شويد. به خودتان كمك كنيد و شجاعتتان را از خواب بيدار كنيد.بزرگترين قدرت جهان دوستمان دارد ................ محمد