۱۳۸۱ خرداد ۸, چهارشنبه

چند روز با بزرگان

روز سوم: دعا (2)

از هر كرانه، تير دعا كرده ام روان ... باشد كز آن ميانه يكي كارگر شود-حافظ

دكتر الكسيس كارل‌: ”نيايش اگر در شرايط مناسبي انجام شود همواره نتيجه اي بدنبال خواهد داشت ... با وجوديكه مردم «متجدد» به نيايش به ديده ي يك عادت متروك نگاه مي كنند و آنرا رسمي خرافاتي و باقيمانده از دوران توحش مي پندارند، در حقيقت مي توان گفت امروز ما تقريبا از همه ي ثمرات نيايش محروم مانده ايم ...

نيايش گاهي تأثيرات شگفت آوري دارد. بيماراني بوده اند كه تقريبا بطور آني از دردهايي چون خوره، سرطان، عفونت كليه، زخمهاي مزمن، سل ريوي و استخواني پريتونئال Peritoneal شفا يافته اند. چگونگي اينگونه شفا يافتن ها تقريبا همواره يكسان است: يك درد بسيار شديد و بعد احساس شفا يافتن. در چند دقيقه و حداكثر چند ساعت آثار بيماري محو مي شود و جراحات و صدمات جسمي و آناتوميكي آن نيز التيام مي يابد. اين معجزه با چنان سرعتي سلامت را به بيمار باز مي گرداند كه حتا امروز جراحان و فيزيولوژيستها در طول تجربياتشان مشاهده نكرده اند. براي اينكه اين پديده ها بروز كند نيازي نيست كه خود بيمار نيايش كند، اطفال كوچكي كه هنوز قدرت حرف زدن نداشته اند و همچنين مردم بي عقيده نيز در سازمان پزشكي لورد Lourdes شفا يافته اند زيرا كسي در كنار آنها نيايش مي كرده است.“

- دكتر الهي قمشه اي: دعا كن، زيرا دعاي تو به جايي ميرود كه زمان و مكان ندارد. به پيش از خلقت دنيا مي رود. به قبل از آن موقعي كه سرنوشتت را مي نوشتند. دعاي تو آن نوشته را تغيير مي دهد.- گستاخمان تو كردي، گفتي تو روز اول ... حاجت بخواه از ما، ما را ز درد خبر كن ... مولانا

.......محمد