۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

برای حال زندگی کنيمبياييد برای زمان حال زندگی کنيم.

بياييد برای گذشته اي که از دست رفته است و آينده اي كه هنوز نيامده و ممكن است نيايد غصه نخوريم. به اين ترتيب می توانيم از فرصت های زندگی نهايت استفاده را ببريم، و به هدف ها با لذت نزديک شويم.

من دوست ندارم مانند کسانی که در يک مسابقه طولانی و طاقت فرسا شرکت ميکنند فقط به يک هدف دور دست فکر کنم و جز آن هدف، چيز ديگری را در زندگی نبينم. دوست دارم از زيباييهای مسير لذت ببرم و برای درک آنها وقت صرف کنم، حتی مي ارزد براي بوييدن شاخه ي گلي، كمي ديرتر به هدفم برسم.

در چنين حالتی برخی از چيزها مانند مثالهاي زير، که بسيار کوچک و کم اهميت جلوه ميکنند، هم ميتوانند لذت بخش و شادی آفرين باشنند.

- مراسمی که ژاپنی ها برای گوش کردن صدای سرازير شدن چايي از قوري دارند؛

- مراسم گوش دادن به صدای وزش باد در ميان درختان؛

- به نظاره نشستن منحني هاي عجيبي که بر چهره مهتاب در آب می افتد؛

- يا حتي بوييدن يک گل. آيا تا بحال به صـِرف بوييدن يک گل از نزديكترين باغچه ي محله از خانه خود خارج شده ايم؟

- و يا بسياری از چيزهايي ريز و به نظر ناچيز ديگر که در يک حرکت سريع و با شتاب به سمت يك مقصد (هر چند که آن مقصد بسيار هم ارزشمند باشد) از ديد انسان مخفی مي مانند.ارادتمند

مصطفي

smh@hadid.sharif.ac.ir