۱۳۸۱ خرداد ۲۷, دوشنبه

سايت مجله ي نجوم ايران. به آسمان برويد و از بالا خودتان را ببينيد. به غمهايتان از آسمان خوب نگاه كنيد.

يكي از عكسهاي خوب اينه.

اين مجله تنها مجله ي تخصصي نجوم در خاورميانه است كه ماهانه چاپ مي شود و صاحب امتيازش رئيس انجمن فيزيك ايران است. پس به اخبارش اطمينان كنيد.

در ضمن مي توانيد در قسمت اشتراكشان عضو شويد و از اخبار آسمان بصورت مجاني همراه با عكس و ... مطلع شويد.

اين بچه هاي مجله ي نجوم خيلي زحمت مي كشند. من اينطور خدمت رو دوست دارم كه يكي هم از كارش لذت ببره و هم كمكي به مردم بكنه. نه مثل اونايي كه براي اينكه خدمت كنن دائم مخالفت مي كنن و كشمكش توليد مي كنن.

ياد گرفتم اگه يكي بهم بگه : من ايران را دوست دارم و براي وطنم كار مي كنم، خيلي اعتماد نكنم. زيرا هميشه كساني به يك مملكت خدمت اصلي را مي كنند كه ادعايي براي اين كار ندارند و براي انجام اين كار مزد نمي خواهند. لذت مي برند و كار مي كنند. يك نمونه از اين آدمها خواجه نصيرالدين طوسي است كه بنا به گفته ي دانشمندان خارجي (!) بزرگترين خدمات را به علم كرده است و در اوج قتل عام مغولان در ايران، با گفتار صلح طلبش، حكمران مغول (هلاكو خان) در ايران را رام كرده و با پول دولت او اولين بنياد بين المللي علمي دنيا (يعني رصد خانه ي مراغه) را ساخت و دانشمندان داخل و خارج را در اين بنياد گرد هم آورد.

پس هميشه محصول مهم است نه ادعا!