۱۳۸۱ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

راهي كه تا حالا طي نشدهتو جنگل زرد يه دو راهي بود

كه نمي شد همزمان جفتشو پيمودجاي من اونجا وايسادي

داري اعماق اولي رو مي بيني

تا اونجايي كه باشه ديدنياون يكي رو قشنگتر نگاه مي كني

شايد چيزاي باحالتر توش ببيني

چون بنظر سرسبزتر مياد از اولياگرچه هر كدوم رو كه طي كني

سرسبز ميشه مثل اون يكي

صبح ميشه تو هر كدوم كه بري

جاپات هم نمي مونه رو هيچ برگيآه ... من اولين گام رو فردا مي ذارم

تا بتونم ترجيح بدم يكي رو به اون يكي

چون به برگشتن هم شك دارم بدجوريبارها بايد مي سرودم اندوهگين:

زمان رفت اينجا و عمري بعد از اينتو جنگلي يه دو راهي بود، رو بروي من

اينبار عزم كردم در آن متروكتر

تا كه گشت دنياي هر روزه ام شادتررابرت فراست

ترجمه: محمد

متن اصلي اين شعر را حتما در بخش انگليسي شفا بخوانيد. زيرا متن اصلي زيباست.