۱۳۸۱ تیر ۲, یکشنبه

دست از ”مس“ وجود چو مردان ره بشوي

پرسش: وقتي به بوستانهاي زيباي تهران مي روي چه مي بيني؟

- نمونه اي از جوابهاي يك فكر مثبت: گلها و پرندگاني كه لابلاي برگهاي زنده و زيبا ما را دوست دارند. زنبورهاي زحمتكشي كه با عشق فراوان كار مي كنند. فواره هايي كه صدايي زلال توليد مي كنند و مردمي كه مثل من زيبا هستند.

- نمونه اي از جوابهاي يك فكر منفي: جسد برگهاي خشكي كه گياهان را ترك كرده اند. مواد مخدر. جوانهاي بيكار و الاف. مردمي كه به زيباييها توجهي ندارند و صداي بوق و سر و صداي ماشينها. دوست پسر دوست دختر بازي نسل سوخته و چمني كه هرگز نديدم يكدست باشد. اصلا تو ايران هيچ جا چمن يه دست نيست. اون از استاديوم آزاديمون كه با سطل داشتن آبشو خالي ميكردن. پارك هم نميشه بري. يه بستني مي خواي بخري ميگه سيصد تومن. اي بابا ... كدوم زيبايي آقا... حتما شما از اونايي هستي كه تا حالا پاتو نذاشتي بيرون ... من تو اجتماعم آقا ميدونم وضع چقدر خرابه ... برو ببين قيمت اجاره ها چه جوره ....باغچه ات را بر اساس تعداد گلهايش نمره بده

نه بر اساس برگهاي ريخته اشپرسش: شبها چه مي بيني؟

- نمونه اي از جوابهاي يك فكر مثبت: ستارگاني كه هميشه بسيار روشنن. ماه كه وقتي هست، روشنه و وقتي نيستش يادش تو ذهنم روشنه. شهابسنگاي زيبا. سكوت. شب موقعيست كه خدا به انسان نزديك مي شه. بازم نزديكتر و بالاخره اونقدر نزديك مي شه تا اينكه انسان تو مردمك سياه چشم خدا قرار گيره. شبا ما تو چشم خدا مي خوابيم! شبها بهترين موقع براي شنيدن موسيقيه. براي آرامش. براي معاشقه با خود و خداي خود.

- نمونه اي از جوابهاي يك فكر منفي: خستگي يه روز كار. درد كردن تمام استخونات. تاريكي و افسردگي. شب به ياد عشقي كه بي وفايي كرد مي افتي. بياد تاريكي خاطرات گذشته. به ياد از دست رفته ها. اين همه بچه ي ولگرد تو خيابونن شبا. دزدهاي تو كوچه. ارواح سرگردان. جن. فرداش هم كه ممكنه صاحب خونه بياد و اجاره رو بخواد. با اون قيافش! ممكنه فردا رئيس توبيخم كنه. وااااي... فردا بايد ساعت 6 بيدار شم. اين چه وضعيه. دلم ميخواد يه شب بخوابم و فردا مجبور نباشم بيدار شم. دلم ميخواد تا 9 بخوابم. اين چه دنياييه.شبها را با ستارگانش سر كن

نه با تاريكيهايشعمرت را با لبخندهايت بشمار

نه با اشكهايش

و نه با سالها

اگر شناسنامه نداشتي، فكر مي كردي چند ساله اي؟ اين عددي كه مي گويي سن واقعي توست.

............ محمد