۱۳۸۱ تیر ۲۱, جمعه

”صفحه ي پنجم، تاريخ: 8 دي 77چيزي خطرناكتر از اين نيست كه به خودمان اجازه ي اينگونه فكر كردن را بدهيم كه: ”كارهايمان بي اهميت اند“. هيچكدام از كارهاي ما بي اهميت نيستند. اصلا خدا هيچ كار بي اهميتي را نساخته است. كارهاي ما يا چيزي را مي سازند و يا خراب مي كنند.

بي ارزشترين اعمال (مثلا روزي نيم دقيقه منفي فكر كردن!) اگر تكرار شوند، مي توانند نتايج بزرگي داشته باشند. براي اينكه دگرگوني كنيم، لازم نيست صبر كنيم تا برنامه اي ناب بريزيم. بيشتر قدرت ما در پشت تكرار ريزترين عاداتمان نهفته است. پايان - محمد“