۱۳۸۱ تیر ۱۱, سه‌شنبه

دعاهاي پانزده گانه صبحگاهي. (هر روز قبل از خارج شدن از رختخواب مرور شود.)