۱۳۸۱ آذر ۱۳, چهارشنبه

شادي از ديد بزرگان


ما را از خدا ترسانده‏اند.

اما وقتى هم مى‏فهميم كه مى‏شود با خدا رابطه ي محبّت آميز برقرار كرد،

فكر مى‏كنيم كه ديگر دير شده است، و تازه آداب آن را هم بلد نيستيم!

در حالى كه خود خدا آيين مهرورزى را به پيامبر وحى فرمود، (نه آنكه پيامبر آنرا از پيش بلد باشد).

پيامبر با گفتار و رفتارش نمونه عملىِ دوستى خدا و بنده است. ما هم لياقت محبت ديدن از خدا را داريم. حتا لياقت بالاترين دوستيها را با خدا داريم.

على‏شريعتى. (ياد و يادآوران)

شادي واقعي رمزي دارد كه من آنرا به شما مي گويم.

شادي واقعي از جنس حركت است. از جنس عشق است. اما نسخه ي تقلبي شادي فقط شما را داغ مي كند.

آنتوني رابينزچو شادى بكاهد، بكاهد روان

خِرد گردد اندر ميان، ناتوان

فردوسى

جهان، غم نيرزد؛ به شادى گراى

نه از بهر غم كرده اند اين سراىجهان از پى شادى و دلخوشى است

نه از بهر بيداد و محنت كِشى استدلى را كه سرمايه زندگى است

به تلخى سپردن، نه فرخندگى است

نظامىامام رضا (ع):

كوشش كنيد اوقات شما چهار زمان باشد:

وقتى براى تمركز و خلوت با خدا،

زمانى براى پول در آوردن،

ساعتى براى معاشرت با دوستان مورد اعتماد و كسانى كه شما را به عيب هايتان واقف مى سازند اما در باطن به شما خلوص و صفا دارند، و وقتى را هم به تفريح و خنده ي خود اختصاص دهيد و از شادى ساعتهاى تفريح، نيروى لازم براى عمل به وظايف ديگر را تأمين كنيد.

بحارالأنوار، ج 75، ص 321.

امروز جديدترين علم روان پزشكى، همان چيزهايى را تعليم مى دهد كه پيامبران به مردم مى آموختند؛

روانپزشكان عالم دريافته اند كه داشتن يك ايمان محكم، نگرانى تشويش، هيجان و ترس را برطرف مى سازد.

ديل كارنگى . آيين زندگى، ص 37.من هم مانند شما بشرى هستم كه شوخى و مزاح مى كنم.

پيامبر اكرم

كنز العمّال، ج 3، ص 648.

اگر خنده روي اين سياره نبود، من سالها پيش مرده بودم.

آلبرت انشتينمؤمن، شوخ طبع و خوش مشرب است، و منافق، گرفته و خشم آلود.

امام صادق (ع). سنن النبى، ص 60.