۱۳۸۲ فروردین ۲۳, شنبه

مراسم شب يوري"در حاليكه داخل سفينه به دور زمين مي چرخيدم، از ديدن اينهمه زيبايي زمينمان شگفت زده شده بودم.

مردمان جهان! بياييد براي حفظ و افزايش اين زيبايي کوشش كنيم، نه براي تخريب آن"

يوري گاگارين

"Circling the Earth in the orbital spaceship I marvelled at the beauty of our planet. People of the world! Let us safeguard and enhance this beauty - not destroy it!"

- Yuri Gagarin

خواجه نصير طوسي، فيزيكدان ايراني، 600 سال پيش از گاليله و 1000 سال پيش از سفر ِ گاگارين به فضا، پيش بيني كرد كه روزي بشر از بالا به زمين نگاه خواهد كرد و ”چيزي آبي و سبز آن پايين خواهد ديد“.

روز 12 آوريل سال 1961 يوري گاگارين به عنوان نخستين انسان توانست زيبايي و شکوه هيبت آور سياره زيبايمان را از مدار زمين ببيند. در منظره اي که او مي ديد نه اثري از خطوط فرضي ميان کشورها بود و نه درگيريهاي ميان مردمان ِ اين سياره.نه پيروزيهاي مغرورانه در خونريزيهاي ما و نه شکستهاي ما، هيچکدام از آن بلندا آشکار نبود.سياره ي جلوي چشمان ِ او، يکدست و زيبا ديده مي شد ... همانند واحه اي کوچک در ميان بيابان بي انتهاي فضا كه تنها خانه تمامي انسانها بود.هم اکنون 72 مرکز در 35 کشور جهان در اين شب مراسم شب يوري را با برگزراي نمايشها، گفتگوها و رصدهاي نجومي گرامي مي دارند. (براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد اين شب مي توانيد به سايت www.yurisnight.net مراجعه کنيد.)

گاگارين ثابت كرد كه «مي توان به آرزوها رسيد.»

محمد